06 – 25 07 10 40

PPM – Interim Management Training & Coaching

hnijenkamp@ppminfo.nl

Interim Management

Interim Management (voortgezet onderwijs)

Bij toeval kwam ik jaren geleden in aanraking met het onderwijs. Tijdens één van mijn leiderschapstrainingen in Zweden kwam ik aanraking met een directeur uit het voortgezet onderwijs. Hij vroeg mij of ik ook in staat was om onderwijsteams te trainen. Van het een kwam het ander en uiteindelijk werd ik gevraagd om leiding te geven aan een vmbo school die enigszins in de knoei zat.
Sindsdien ben ik ‘gepakt’ door het onderwijs en dan vooral het vmbo.

Interim Management
Interim Management

Ik geloof in:

  • Leerling gericht onderwijs. In ontwikkeling en vernieuwing, structuur en duidelijkheid,  maatwerk, de relatie tussen docent en leerling en in de pedagogische en didactische aanpak. Een docent zie ik als een coach en begeleider. Iemand die de leerlingen begeleid in het (leren) dragen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, met alle hindernissen die erbij horen. En natuurlijk hoort kennisoverdracht daar ook bij, niet als doel op zich, maar als middel. En daarbij rekening houdende met de verschillen tussen de individuele leerlingen.

Ik sta voor:

  • Een professioneel onderwijsteam dat kennis, kunde en ervaring bundelt. Een team waarin verschillen er mogen zijn en dus ook met eigenheid van een ieder. Een omgeving waarin men van elkaar leert, waarin gebundeld leiderschap ontstaat en vakmanschap wordt gekoesterd. Samen werken, samen verantwoordelijkheid nemen en dragen, samen ontdekken en ontwikkelen.

De afgelopen 15 jaren heb ik, door het gehele land, vele interim opdrachten mogen invullen in het onderwijs en dan vooral binnen het vmbo. Dit in verschillende functies. Directeur, adjunct, teamleider. Van Appingedam tot Valkenswaard, van Almelo tot Amsterdam. Ik heb in bijna alle windstreken mogen werken. Allemaal prachtige en unieke scholen, ieder met hun eigen dynamiek. Opdrachten variërend van teamontwikkeling tot volledige (her)opbouw (na slechte Inspectie rapporten) en van het op de winkel passen tot het (door)ontwikkelen van onderwijskundige vernieuwing.

Interim Management
Interim Management

Interim Management (overig)

Naast het onderwijs heb ik ook opdrachten vervuld als organisatieadviseur binnen zorg en welzijn, maar ook in de kunst- en cultuursector. Daarnaast heb ik een reorganisatie doorgevoerd als projectleider en later als interim directeur in een middelgroot (150 wkn) technisch produktiebedrijf.