06 – 25 07 10 40

PPM – Interim Management Training & Coaching

hnijenkamp@ppminfo.nl

Training

Leiderschap

We stellen hoge eisen aan onszelf. We hebben hoge verwachtingen van onszelf en van anderen. We willen resultaten boeken vanuit eigen verantwoordelijkheid en kracht. Soms lukt dit niet. Het zelfvertrouwen zakt weg. We maken geen keuzes en voelen allerlei belemmeringen.

Dit vereist leiderschap: het vermogen om aan jezelf (en anderen) leiding te geven. Keuzes maken, een visie overbrengen, vertrouwen op onszelf, samen werken, effectief communiceren, professionaliteit en eigenaarschap, conflicten hanteren, elkaar (en jezelf) inspireren, creatief zijn, het lef hebben om ongebaande paden in te slaan… het is allemaal een kwestie van leiderschap.

 

Trainingen PPM
Trainingen PPM

Inzicht

Kortom: Bewustwording, inzichten en successen. Door inzicht in de rollen die je inneemt in je leven en op je werk, leer je de eigen sterke en minder sterke punten kennen. Je verkrijgt inzicht in je eigen belemmeringen en blokkades en leert hiermee om te gaan. Durven en doen zijn kernbegrippen.

Tevens leer je om beter te communiceren, om te gaan met conflicten en om effectief samen te werken met anderen. Door ervaringsleer krijg je de instrumenten en het vertrouwen om beter te functioneren en invloed uit te oefenen zowel in je privé́ leven als op de werkvloer.

Investeren

Wat organisatie een gezicht geeft, zijn de mensen die er werken. Daarom is investeren in de vitaliteit en persoonlijke groei van mensen, investeren in de organisatie. Wanneer medewerkers goed in hun vel zitten en hun werk als bevredigend ervaren, benutten zij hun kwaliteiten optimaal. Alleen dan zijn mensen in staat bewust keuzes te maken die positief bijdragen aan hun eigen toekomst en die van de organisatie.

Trainingen PPM
Trainingen PPM

PPM Trainingen

Het bovenstaande is de basis van de trainingen die ik geef. In de trainingen gebruik ik verschillende methodieken en technieken, onder meer NLP* en de principes van Covey. Daarnaast ben ik DISC* gecertificeerd en zet ik dit, ondersteunend aan het proces, in. Naast theorieën maak ik tijdens de trainingen ook veel gebruik van ervaringsleer (doen en ervaren hoe het werkt), omdat ik van mening ben dat de inzichten die hieruit ontstaan, de beste borging is voor successen.

* NLP is een methodiek voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie
* DISC is een model dat beoogt menselijk gedrag en drijfveren in kaart te brengen.